Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet

Budapest, VIII. ker. Gyulai Pál u. 9. Telefon: (06-1) 268-96-12

Vasárnapi igehirdetés - "Kígyó és kereszt" (Ján.3,14-15)
2021. április 11., vasárnap

Az istentisztelet reggel 8 órakor válik elérhetővé.

Kedves Testvéreink!

koronavírus fertőzés gyors terjedése miatt Egyházközségünk Presbitériumának döntése:
Szüneteltetjük a személyes részvételű istentiszteleteket és bibliaórákat.

Az elkövetkező napokban élő istentiszteletet és bibliaórákat nem tartunk.

Videó-istentiszteleteink minden vasárnap reggel 8 órától láthatók interneten:
a www.refgyulai.hu honlapunkon,
a Gyulai Pál utcai Református Gyülekezet facebook oldalunkon,
és a Gyulaisok – YouTube csatornán.

Online bibliaóráinkat kedd és csütörtök este 6 órától
Online ifjúsági órákat pénteken ½ 5-től
Online gyermekóráinkat vasárnap 9.45-től tartunk

Esküvői, keresztelési, temetési szolgálatot végzünk korlátozott létszámú résztvevővel.

Telefonügyelet: +3630 604 5747 számon és a többi honlapunkon olvasható elérhetőségeken.

Mindenkit arra kérünk, ha teheti, maradjon otthon, és csak a legszükségesebb esetben (munkavégzés, vásárlás) menjen emberek közé. Ezzel csökkenthetjük a fertőzés rohamos terjedését. Szeretettel kérjük, hogy vegyék komolyan a testi és lelki óvintézkedéseket: gyakori és alapos kézmosást, fertőtlenítést, 2 méteres távolságtartást, szájat és orrot eltakaró védőmaszk viselését és a szüntelen imádkozást.


Gyülekezetünk Tagjai az egyházfenntartói járulékot és adományaikat az alábbi számlára utalhatják
OTP Bank
Budapest Klauzál téri Református Egyházközség

Számlaszám: 11707024-22100995
Köszönjük a jókedvű adományokat!


Isten gondviselő kezébe ajánljuk mindnyájunk életét.

A Presbitérium nevében szeretettel: Karsay Eszter lelkipásztor